parijs seine riviercruise tickets rondleidingen en activiteiten

Algemene voorwaarden

Paris Whatsup Tours, Tickets, Activiteiten, Attracties en Dagtrips

Gebruiksvoorwaarden

Deze webpagina vertegenwoordigt een juridisch document dat dient als gebruiksvoorwaarden voor Paris-Tickets.com ("Gebruiksvoorwaarden"), Paris Tickets.com en alle bijbehorende mobiele applicaties (gezamenlijk "Website") als eigendom van Paris-Tickets .com ("Parijs Tickets"). Termen met een hoofdletter hebben, tenzij anders gedefinieerd, de betekenis zoals gespecificeerd in het gedeelte Definities hieronder. Deze Gebruiksvoorwaarden en andere geposte richtlijnen binnen Paris-Tickets.com, (gezamenlijk "Juridische... Meer details

Algemene voorwaarden

Paris Whatsup Tours, Tickets, Activiteiten, Attracties en Dagtrips

Gebruiksvoorwaarden

Deze webpagina vertegenwoordigt een juridisch document dat dient als de gebruiksvoorwaarden voor Paris-Tickets.com ("Gebruiksvoorwaarden"), Paris Tickets.com en alle bijbehorende mobiele applicaties (gezamenlijk "Website") zoals eigendom van Paris-Tickets .com (“Tickets voor Parijs”). Termen met een hoofdletter hebben, tenzij anders gedefinieerd, de betekenis die is gespecificeerd in de sectie Definities hieronder. Deze gebruiksvoorwaarden en andere gepubliceerde richtlijnen binnen Paris-Tickets.com, (gezamenlijk "Juridische voorwaarden"), vormen de volledige en enige overeenkomst tussen u en deze website, en vervangen alle andere overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot Parijs -Tickets.com en het hierin opgenomen onderwerp. We kunnen onze juridische voorwaarden op elk moment wijzigen zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste exemplaren van onze Juridische voorwaarden worden op Paris-Tickets.com geplaatst en u dient alle Juridische voorwaarden te lezen voordat u Paris-Tickets.com gebruikt. Nadat eventuele herzieningen van onze juridische voorwaarden zijn gepubliceerd, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. Daarom is het belangrijk dat u onze Juridische voorwaarden regelmatig doorneemt om er zeker van te zijn dat u er nog steeds mee instemt.

Onze websiteadressen zijn: https://www.paris-tickets.com EN https://www.pariswhatsup.com

Door Paris-Tickets.com te gebruiken, stemt u ermee in om volledig te voldoen aan en gebonden te zijn aan onze juridische voorwaarden. Bekijk ze zorgvuldig. Als u onze juridische voorwaarden niet accepteert, mag u Paris-Tickets.com niet openen en gebruiken. Als u onze juridische voorwaarden niet accepteert, mag u Paris-Tickets.com niet bezoeken. Als u Paris-Tickets.com al hebt bezocht en onze juridische voorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van Paris-Tickets.com.

Definities

De termen: "ons" of "wij" of "onze" verwijzen naar de eigenaar van de website.

Een "Lid" is een persoon die zich heeft geregistreerd bij Paris-Tickets.com om de functies van Paris-Tickets.com te gebruiken.

Een "aanbieder" is een lid van Paris-Tickets.com, een bedrijf dat rondleidingen, activiteiten, attracties en andere reisgerelateerde goederen en diensten aanbiedt aan het grote publiek en dat zich bij ons heeft geregistreerd om hun goederen/diensten aan te bieden.

Een "profiel" is een online verzameling van informatie die door een lid wordt verstrekt over hun bedrijf als een aanbieder, of in het algemeen over zichzelf als een klant.

Een "Gebruiker" is een collectieve identificatie die verwijst naar een Bezoeker of een Lid.

Een "Bezoeker" is iemand die alleen door Paris-Tickets.com bladert.

Een "Klant" is een gebruiker die goederen/diensten koopt via de website

Alle tekst, informatie, afbeeldingen, audio, video en gegevens die via Paris-Tickets.com worden aangeboden, ongeacht of deze gratis zijn voor alle of een deel van onze betaalde functies van Paris-Tickets.com, worden gezamenlijk onze "Inhoud" genoemd. We kunnen naar Inhoud die door onze Leden wordt geleverd, als onderdeel van hun Profiel of in andere berichten op Paris-Tickets.com, verwijzen als "Ledeninhoud". Wanneer we verwijzen naar Paris-Tickets.com, wordt onze Inhoud door verwijzing opgenomen.

Beperkte licentie

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van Paris-Tickets.com in strikte overeenstemming met onze juridische voorwaarden. Uw gebruik van Paris-Tickets.com is uitsluitend voor de hierin vermelde doeleinden.

Onze relatie met jou

Deze website is strikt een bemiddelingsdienst voor de aankoop van goederen/diensten en gaat GEEN andere relatie met u aan, behalve die van een onafhankelijke contractant. Onze juridische voorwaarden creëren op geen enkele manier een agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer-relatie tussen u en andere gebruikers, of onze gelieerde ondernemingen.

Legal Compliance

U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van Paris-Tickets.com. We behouden ons het recht voor om klachten of gemelde schendingen van onze Juridische voorwaarden te onderzoeken en om elke actie te ondernemen die we passend achten, inclusief maar niet beperkt tot het annuleren van uw Ledenaccount, het melden van vermoedelijke onwettige activiteiten aan wetshandhavers, regelgevers of andere derden en het vrijgeven van alle informatie die nodig of geschikt is voor dergelijke personen of entiteiten met betrekking tot uw profiel, e-mailadressen, gebruiksgeschiedenis, gepost materiaal, IP-adressen en verkeersinformatie, zoals toegestaan ​​onder ons privacybeleid.

Geschiktheid en registratie voor lidmaatschap

U verklaart dat u minimaal 18 jaar of ouder bent. Als je tussen de 13 en 18 jaar oud bent, verklaar je dat je toestemming van je ouders hebt om Paris-Tickets.com te gebruiken en Lid te worden. U mag deze website niet bezoeken als u jonger bent dan 13 jaar. Elke registratie of het gebruik van onze site door een lid in strijd met de bovenstaande beperkingen is niet toegestaan, heeft geen licentie en is in strijd met onze juridische voorwaarden. U gaat akkoord met en houdt u aan alle bepalingen en voorwaarden van onze juridische voorwaarden. Deze website heeft het exclusieve recht en discretie om te bepalen of een lid wordt geaccepteerd, en kan de registratie van een lid weigeren, met of zonder uitleg.

Informatie van kinderen

We vragen, verzamelen of bewaren niet bewust informatie van personen jonger dan 13 jaar.

Naleving van de Digital Millennium Copyright Act

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op Paris-Tickets.com, of een van onze andere systemen of netwerken op een zodanige manier dat dit het geval is, dient u het Bedrijf de volgende informatie te verstrekken voor ontvangst van een kennisgeving van beweerde inbreuk (om ervoor te zorgen dat uw kennisgeving voldoet aan de vereisten van de Digital Millennium Copyright Act.

Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrechtbelang.

Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt.

Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de site bevindt.

Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.

Een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw melding juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail: sales@paris-tickets.com

We zullen alleen reageren op die kennisgevingen die substantieel voldoen aan de bovenstaande vereisten. We zullen uw claim onderzoeken en u op de hoogte stellen via de contactmethode die u hebt gebruikt om uw melding bij ons in te dienen.

Intellectueel eigendom

Paris-Tickets.com kan onze handelsmerken bevatten, evenals die van Providers, onze gelieerde ondernemingen en andere bedrijven, in de vorm van woorden, afbeeldingen en logo's. Uw gebruik van Paris-Tickets.com geeft u geen enkel recht of licentie om een ​​dergelijk handelsmerk te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de overeenkomstige eigenaar van het handelsmerk. Paris-Tickets.com is ook beschermd onder internationale auteursrechten. Het kopiëren, herdistribueren, gebruiken of publiceren door u van enig deel van Paris-Tickets.com is ten strengste verboden. Uw gebruik van Paris-Tickets.com verleent u geen eigendomsrechten van welke aard dan ook in onze Inhoud of Website. Zoals vermeld, claimen we geen eigendom van uw Ledeninhoud, maar door deze aan Paris-Tickets.com te verstrekken, verkrijgt u geen andere rechten op onze Inhoud dan wat u al toebehoort.

Linken naar Paris-Tickets.com

U mag links naar Paris-Tickets.com verstrekken, op voorwaarde dat (a) u geen enkel deel van Paris-Tickets.com verwijdert of verduistert, door framing of anderszins, (b) Paris-Tickets.com zich niet inlaat met illegale of immorele activiteiten, en (c) u stopt met het verstrekken van links naar Paris-Tickets.com onmiddellijk op verzoek van ons.

Links naar andere websites en/of gelieerde ondernemingen

Paris-Tickets.com bevat links naar websites van derden (“Websites van derden”). Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Door naar deze websites van derden te linken, creëren we geen, hebben we geen banden met, of sponsoren we dergelijke websites van derden. Het opnemen van links binnen Paris-Tickets.com vormt geen goedkeuring, garantie, garantie of aanbeveling van dergelijke websites van derden. We hebben geen controle over de juridische documenten en privacypraktijken van websites van derden; als zodanig bezoekt u dergelijke websites van derden op eigen risico.

Data Protection

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens van gebruikers voor zover dat nodig is voor het creëren, ontwerpen van inhoud of wijziging van de contractuele voorwaarden tussen de gebruiker en ons.

Als we betrokken zijn bij de communicatie voor een serviceovereenkomst tussen de gebruiker en de respectieve aanbieder, zullen we de gegevens die nodig zijn voor deze overeenkomst overdragen aan de respectieve aanbieder. Deze Aanbieder verwerkt en gebruikt de gegevens om op eigen verantwoordelijkheid de overeenkomst te initiëren, af te sluiten en uit te voeren.

Meer informatie vindt u in onze gegevensbeschermingsvoorwaarden op https://www.paris-tickets.com/privacy-policy.

Garantie Disclaimer

We behouden ons het recht voor om alle inhoud en functies van Paris-Tickets.com op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Paris-Tickets.com kan van tijd tot tijd tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud of andere redenen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in de werking of verzending, communicatielijnstoringen, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot of wijziging van Ledeninhoud. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige technische storing of andere problemen van een telefoonnetwerk of service, computersystemen, servers, computer- of mobiele telefoonapparatuur, Website, storing van e-mail of spelers als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op internet of een combinatie daarvan. daarvan, inclusief letsel of schade aan iemands computer, mobiele telefoon of andere hardware of website, gerelateerd aan of als gevolg van het gebruik, uploaden of downloaden van materiaal in verband met Paris-Tickets.com. In geen geval zijn wij verantwoordelijk voor enig verlies of schade, inclusief verlies of schade of persoonlijk letsel of overlijden, als gevolg van het gebruik van Paris-Tickets.com door iemand, of voor enige interactie tussen gebruikers van Paris-Tickets.com, hetzij online of offline.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij, evenals al onze gelieerde ondernemingen, zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, letsel, claim, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook die op enigerlei wijze voortvloeit uit (a) fouten in of weglatingen van Paris-Tickets.com; (b) de onbeschikbaarheid of onderbreking van Paris-Tickets.com; (c) uw gebruik van Paris-Tickets.com; of (d) enige vertraging of storing in de uitvoering van Paris-Tickets.com. WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE HANDELINGEN, FOUTEN, NALATEN, VERKLARINGEN, GARANTIES, INBREUKEN OF NALATIGHEID OF VOOR ENIGE PERSOONLIJKE LETSEL, DOOD, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF ANDERE SCHADE OF KOSTEN DIE DAARUIT RESULTEREN. WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN HEBBEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID EN GEVEN GEEN GARANTIE, TERUGBETALING OF ANDERE RESTITUTIE AAN U MET BETREKKING TOT PARIS-TICKETS.COM, ANDERS DAN HIERIN BESCHREVEN, OM WELKE REDEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERTRAGINGEN, ANNULERING Stakingen, OVERHEIDSPROBLEMEN OF OVERMACHT.

Arbitrage

Elke juridische controverse of juridische claim die voortvloeit uit of verband houdt met onze juridische voorwaarden en/of Paris-Tickets.com, met uitzondering van juridische stappen die door ons zijn ondernomen om schadevergoeding te innen of te verhalen voor, of een gerechtelijk bevel te verkrijgen met betrekking tot inbreuk op intellectueel eigendom, zal worden beslecht uitsluitend door bindende arbitrage in overeenstemming met de Nieuw-Zeelandse rechtbank. Een dergelijke controverse of claim zal op individuele basis worden beslecht en zal niet worden geconsolideerd in enige arbitrage met enige claim of controverse van een andere partij. Elke partij draagt ​​de helft van de arbitragekosten en -kosten, maar de winnende partij kan dergelijke arbitragekosten en redelijke advocaatkosten terugvragen.

Algemene Voorwaarden

Onze juridische voorwaarden zullen worden behandeld alsof ze zijn uitgevoerd en uitgevoerd in Nieuw-Zeeland en worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nieuw-Zeeland, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen. Bovendien stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken. Elke rechtsvordering door u met betrekking tot Paris-Tickets.com moet worden ingesteld binnen één (1) jaar nadat de rechtsgrond is ontstaan ​​of voor altijd worden opgeheven en uitgesloten. Mocht een deel van onze juridische voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, dan zal dat deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en blijven de overige delen volledig van kracht. In de mate dat enige inhoud op Paris-Tickets.com in strijd is met of niet in overeenstemming is met onze Juridische voorwaarden, hebben onze Juridische voorwaarden voorrang. Ons verzuim om enige bepaling van onze Juridische voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling, noch van het recht om een ​​dergelijke bepaling af te dwingen.

Vragen over onze privacypraktijken of dit privacybeleid

Als u vragen heeft over onze privacypraktijken of dit beleid, neem dan contact met ons op via e-mail op: sales@paris-tickets.com